For nogle måneder siden var alle vi kolleger i salgsafdelingen samlet for at tage afsked med en af vores kolleger, Henry, som havde valgt at gå tidligt på pension. Henry er faktisk kun 54 år gammel, men han har i mange år talt om, at han sparer op som en gal for at kunne trække sig tilbage i en forholdsvis tidlig alder.

Og vi har bestemt også kunnet mærke, at Henry har sparet op, for han er nok det mest påholdende menneske, jeg nogensinde har mødt. Men det var jo hans beslutning, og det er da i princippet i orden at stile efter en kort karriere og en tidlig pensionering.

Men nu er det kommet frem, at Henry åbenbart er gået alt for vidt i sine bestræbelser på at spare sammen til pensionen, og i øjeblikket sidder han varetægtsfængslet med en alenlang række af sigtelser imod sig.

Det var vores firmas revision, der først fandt ud af, at Henry i årevis havde begået underslæb mod vores firma på en så snedig måde, at det altså først nu er blevet afsløret. Det er sket i en sådan størrelsesorden, at firmaets ledelse valgte at anmelde det til politiet, som så har været i gang med en omfattende efterforskning. Det er nemlig ikke kun vores arbejdsplads, der er blevet snydt, for Henry har åbenbart gjort sig skyldig i bedrageri mod nogle af firmaets kunder i en række tilfælde.

Hvordan det er lykkedes Henry at snyde sig til indtægter gennem en længere årrække, må indtil videre stå hen i det uvisse, men han har nydt stor tillid hos alle, der kendte ham, og den tillid har han altså misbrugt.

De illegale indtægter, han har sikret sig, har helt naturligt givet ham en skjult formue, men via forskellige transaktioner har han gennem årene søgt at gøre sin skjulte formue legitim, men det er sket på ulovlig vis, så han er også sigtet for ulovlig hvidvaskning af penge.

Det har været en gevaldig overraskelse for alle os kolleger, at Henry er gået så vidt i sin iver efter at spare op til alderdommen, at han var blevet regulært kriminel. Samtidig har han åbenbart foretaget en masse krumspring for at betale så lidt som muligt i skat, og det er åbenbart ikke alle krumspringene, der er i overensstemmelse med lovgivningen, så Henry er også sigtet for skattesvig.

Hvor mange forskellige lovovertrædelser, Henry har gjort sig skyldig i, ved ingen af os endnu, men en af mine andre kolleger har fortalt, at han for et par år siden købte en bærbar computer af Henry forholdsvis billigt, så da sagen om Henry kom frem, blev han nervøs for, at der måske var noget uldent ved den computer. Derfor henvendte han sig til politiet og fortalte om den handel, for han ville ikke risikere at blive beskyldt for hæleri.

Men det viste sig nu, at den pågældende computer ikke på nogen måde var ”varm”, så der er foreløbig intet, der tyder på, at Henry også har gjort sig skyldig i tyveri.