Udvikling i aktier Aktiekurser påvirkes af udviklingen i samfundsøkonomien også kaldet den økonomiske konjunktur. Det kan være svært at finde ud af, i hvilke retning samfundet bevæger sig rent økonomisk, men aktiekurserne kan give et fingerpeg. Man taler om et konjunkturforløb, der indeholder fire faser, nemlig opsving, boom, afmatning og recession.
Opsvingsfasen er kendetegnet ved at økonomien bliver stimuleret af Nationalbanken eksempelvis ved hjælp af lave renter, øgede offentlige mv. En sådan stimulering af økonomien sætter gang i forbruget, hvilket øger efterspørgslen og får aktiekurserne til at stige.

Når økonomien ruller derudaf, får det inflationen til at stige. Dette er kendetegnet ved boom-fasen. For at undgå en overophedning af økonomien er Nationalbanken nød til at hæve renten. Aktiekurserne stiger stadig, fordi virksomhederne i større grad er i stand til at købe deres egne aktie tilbage.
Når vi når afmatningsfasen, oplever virksomhederne problemer. Arbejdsløsheden er lav og virksomhederne mangler arbejdskraft. Dette skaber de såkaldte flaskehalse, hvor virksomhederne ikke kan følge med efterspørgslen. Inflationen er stadig stigende, og Nationalbanken må forsæt hæve renten, hvilket har stor indflydelse på virksomhederne og aktiekurserne, der har toppet. De defensive aktier er derfor mest attraktive i denne fase.
Recessionsfasen bringer dårlige tider med sig. Arbejdsløsheden stiger, forbruget falder og det påvirker virksomhedernes indtjening og omsætning. Aktiekurserne kommer derfor også helt i bund.

Konjunkturforløbet er en cyklus, der igen og igen gennemgår de forskellige faser. De fire faser behøver dog ikke at komme i kronologisk rækkefølge og én fase kan således godt blive sprunget over. På samme måde er overgangen fra én fase til en anden ikke altid klokkeklar, og det kan derfor være svært at sige præcis, hvor i konjunkturforløbet samfundet befinder sig.