Hvis du er helt grøn, når det gælder aktier, får du her en lille lynguide, som giver dig lidt grundlæggende viden, inden du bevæger dig ud på aktiemarkedet.

Hvis en virksomhed er organiseret som et aktieselskab, kendetegnet ved A/S efter virksomhedens navn, kan man købe aktier i virksomheden. En aktie betyder en andel, og når man køber en aktie i en virksomhed, køber man en del af virksomheden. På samme vis ejer man hele virksomheden, hvis man ejer alle aktierne.

Aktiens kurs angiver, hvad én aktie koster. Hvis aktierne eksempelvis står i kurs 89, koster én aktie altså 89 kr. Aktiekursens fastsættes dagligt på baggrund af udbud og efterspørgsel, og kan derfor påvirkes af både interne forhold, som virksomhedens evne til at tjene penge og af eksterne forhold på aktiemarkedet, som konjunkturer og konkurrenter. Aktiekurserne er derfor konstant foranderlige og kan ændre sig fra dag til dag.

Når man er aktieejer kan man få et afkast på sine aktier. Afkastet består af udbyttet og kursudviklingen på den pågældende aktie. Udbytte er en del af virksomhedens årlige overskud, som de fordeler mellem aktionærerne. Kursudviklingen kan også give et afkast, hvis man eksempelvis har købt nogle aktier i kurs 100 og sælger dem videre, hvor de er steget til kurs 120.

Når man bevæger sig ud på aktiemarkedet skal man være klar over, at der en risiko ved at købe og sælge aktier. Man er aldrig garanteret et udbytte og aktiekurserne stiger og falder konstant.