Det er nok efterhånden blevet lidt gammeldags at bruge ordet forsamlingshus om en bygning, der anvendes til en lang række formål, men i hvert fald til diverse møder, fester og så videre i en by. Men da vi i vores lille stationsby skulle have bygget et nyt forsamlingshus til erstatning for det gamle, som efterhånden var så forfaldent, at det ikke var rentabelt at reparere på det, valgte vi nu altså at fastholde betegnelsen forsamlingshus.

Det blev en temmelig tidrøvende opgave for os i bestyrelsen, for vi havde ikke megen erfaring med at styre sådan et nybyggeri. Det gik nu meget godt alligevel, og i sidste ende lykkedes det at overholde både budgettet og tidsplanen.

Men på et enkelt punkt holdt det lidt hårdt, for vi havde entreret med en maler i Skive om at udføre alt malerarbejdet, som naturligt nok var noget af det sidste, der skulle udføres på byggeriet.

Han havde også givet et tilbud, som vi var helt tilfredse med, men da han skulle i gang med sit arbejde, ringede han til vores formand og beklagede, at han desværre var blevet op til fire uger forsinket. Der var sket det, at en større opgave, han havde i forbindelse med en boligblok, var blevet forsinket af årsager, han ikke kunne klandres for, men det arbejde skulle nødvendigvis afsluttes, før han kunne gå i gang med vores nye forsamlingshus.

Det var vi alt andet end tilfredse med, for vi havde planlagt en stor fest til at indvie vores nye forsamlingshus, og den fest havde hele byen set frem til i lang tid. Vores formand indkaldte til et bestyrelsesmøde med meget kort varsel, så vi kunne drøfte problemet.

På mødet blev vi hurtigt enige om, at vi ikke stiltiende ville finde os i den nævnte forsinkelse, som var ekstra ærgerlig, fordi de øvrige håndværksfirmaer faktisk var nogle dage forud for tidsplanen. Så vi blev enige om, at vi ville henholde os til malerfirmaets løfte i det skriftlige tilbud om, at arbejdet skulle være afsluttet til en bestemt dato.

Spørgsmålet var så, om vi kunne finde en anden maler til at udføre arbejdet, for der er travlhed i byggebranchen for tiden, så det kunne vi ikke være sikre på. Et af de andre bestyrelsesmedlemmer fortalte, at han i sin bekendtskabskreds havde en maler i Viborg, som han da godt kunne prøve at ringe til, selv om det var aften. Og selv om postnummeret for firmaet ikke er 8800 Viborg, er de faktisk helt lokale: https://malerulstrup.dk/

Det gjorde han, og han fik det svar, at hvis maleren kunne få held med at ansætte en ekstra svend i løbet af få dage, kunne han godt påtage sig opgaven. Maleren fra Viborg lovede at ringe tilbage allerede næste dag, for han havde faktisk en bestemt malersvend i kikkerten, og hende ville han ringe til dagen efter og få spørgsmålet afklaret.

Vi måtte altså væbne os med tålmodighed til næste dag, men det hele faldt godt ud for os, idet maleren fra Viborg meldte tilbage, at han havde ansat den kvindelige malersvend, så han kunne påtage sig at male vores forsamlingshus og være færdig til den ønskede dato.