Der findes mange forskellige typer af aktier, og disse kan grupperes på lige så mange forskellige måder. Vi giver dig her de mest almindelige grupperinger, så du kan skabe dig et overblik, inden du handler.

En meget almindelig og brugt gruppering af aktier er de såkaldte cykliske og defensive aktier. De to grupperinger angiver, hvor følsomme aktierne er over for den generelle økonomiske samfundsudvikling. Cykliske aktier er meget følsomme over for samfundsøkonomien, og kursen svinger derfor i takt med udviklingen i samfundet. Aktier i denne kategori er ofte i brancher, der producerer varer og tjenesteydelser, som ikke er livsnødvendige. Eksempler på dette er flyrejser, elektronik og udstyr til boligen. I økonomiske nedgangstider, hvor forbrugeren føler sit presset på pengepungen, skifter man ikke bare det ellers velfungerende tv ud med en stor og lækker fladskærm eller bestiller en flyrejse sydpå. Forbrugerne er mere tilbageholdne i sådanne tider, og det påvirker de cykliske aktier hårdt og giver et stort udslag på aktiekurserne. Cykliske aktier er derfor altid bedst at købe lige før et stort opsving i samfundsøkonomien.

Omvendt siger man, at defensive aktier findes hos virksomheder, der producerer varer som mad, medicin og andre livsnødvendige produkter. Disse varer er meget lidt følsomme over for den økonomiske udvikling i samfundet, da forbrugerne har brug for mad, medicin og lignende produkter uanset samfundsøkonomien. Defensive aktier er derfor mere kursstabile, men stiger heller ikke i samme grad som de cykliske aktier, når det går godt i samfundet. Defensive aktier giver således hverken de store gevinster eller de store tab.